Pierwsze rodzinne spotkanie przy kominku w Annopolu

Na zdjęciu Andrzej i Maria Królowie w środku ks. Jan Michałowicz

(pierwszy proboszcz parafii pw Wniebowzięcia NMP w Strachówce)

Odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Rodzinne spotkania przy kominku” . Zaplanowaliśmy je jako bardzo ważny element w projekcie „Moja i Twoja historia” , który realizujemy w programie Lokalne Partnerstwa Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Celem spotkań są zwykłe sąsiedzkie rozmowy przy herbacie, podczas których odkrywamy i dzielimy się  pięknem i bogactwem historii naszych rodzin zapisanych w starych dokumentach, zdjęciach, wspomnieniach. Chcemy je zebrać  i opisać wplatając w dzieje naszej gminy. Spotkania nawiązują i wypływają z  motywu przewodniego projektu jakim jest oczywiście historia rodziny Józefa I Hilarii Sobieskich, którzy mieszkali w Strachówce na początku XIX wieku oraz Jana i Ludwiki Norwidów rodziców Cypriana Norwida.

Pierwsze spotkanie odbyło się w ogrodzie w ponad stuletnim domu Grażyny i Józefa Kapoan w Annopolu. Rozpoczęliśmy od dziesiątki różańca przy 104 -letniej figurze Matki Bożej Annopolskiej. Wysłuchaliśmy opowieści  sięgających drugiej połowy XIX wieku. Historii  rodziny Andrzeja Króla i jego żony Marii z domu Jackowskiej.  O tym, że Andrzej pochodził z chłopskiej rodziny z Annopola, miał trzech braci i trzy siostry. Był prawnikiem , jeden z jego braci był księdzem ,drugi inżynierem, trzeci został na gospodarstwie. Siostry wyszły za mąż  Olesia poszła za mężem do Myszadeł, Julcia do Bielan, Zosia do Starowoli.  Próbowaliśmy z pomocą Ani Gołoś kierownik gminnej biblioteki publicznej rozszyfrować powiązania i  dalsze nitki pokrewieństwa.

W ogrodzie Andrzej i Maria wybudowali dom, który od początku XX wieku stał się miejscem spotkań całej rodziny i przyjaciół. Gospodarze Maria i Andrzej Królowie byli ludźmi niezwykle gościnnymi, o wielkim, szczerym sercu. W autobiografii prof Aleksandra Jackowskiego "Na skróty", chrześniaka Andrzeja Króla, czytamy "Dobry był z niego pan. Królem był przecież. Dał dwadzieścia siedem sosen na budowę kościoła w Strachówce". Widzieliśmy zaproszenie  z dnia 8 sierpnia 1948 r. od pierwszego  proboszcza parafii Strachówka ks. Jana  Michałowicza i komitetu budowy kaplicy dla Andrzeja i Marii na uroczystości odpustowe w Strachówce. To tylko jeden z wielu wątków rodzinnych opowieści przy kominku. Będziemy je kontynuować w kolejnych miejscach, wsiach, świetlicach. W czasie ciekawej rozmowy pojawiły się również nowe pomysły, które wzbogacają nasz projekt.

Organizatorem spotkań jest  pani Ania Gołoś kierownik gminnej biblioteki publicznej w Strachówce nasz partner w projekcie „Moja i Twoja historia” realizowanym w programie Lokalne Partnerstwa Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zdjęcia archiwalne są własnością pana Józefa Kapaon. Zastrzega prawo własności zdjęć, pobieranie i wykorzystywanie tylko za jego zgodą i wiedzą.