Przy wigilijnym stole

Grupa Inicjatywna i partnerzy  projektu „Moja i Twoja historia” realizowanego w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności spotkali się 17 grudnia na Wigilii. Organizatorem spotkania był Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce.

Przy wspólnym stole zasiedli wójt gminy Strachówka pan Piotr Orzechowski,  kierownik biblioteki pani Ania Gołoś, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Elżbieta Orzechowska, przewodnicząca Rady Gminy pani Anna Ołdak i z-ca przewodniczącej Krzysztof Gawor oraz radni.   Były panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Równem, Strachówce, Jadwisinie, pani prezes Stowarzyszenia „Niesiemy Pomoc, Dajemy Radość” z Rozalina Małgorzata Wiśniewska, przewodnicząca rady rodziców  Zespołu Szkół Katarzyna Orzechowska, członkowie naszego stowarzyszenia, prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  Rafał Rozpara.  Wieczór rozpoczął się od przedstawienia bożonarodzeniowego w wykonaniu gimnazjalistów. Aktorzy dostarczyli nam wielu wspaniałych artystycznych doznań i chwil wzruszeń. Było czytanie z Ewangelii, kolęda „Wśród nocnej ciszy” dzielenie opłatkiem i wiele, wiele dobrych życzeń. Wręczyliśmy naszym projektowym partnerom tabliczki „Partner  programu  Lokalne Partnerstwa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności”, które „przypieczętowały” nasze wspólne, dalsze działania.  Za ten przepiękny, rodzinny wieczór bardzo dziękujemy.