Vademecum - w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida część 1

W Strachówce 3 maja 2015 roku po raz jedenasty Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska zorganizowało   imprezę plenerową  „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” . Wydarzenie nawiązuje  do ślubu Ludwiki Zdzieborskiej i Jana Norwida,  rodziców Cypriana, który odbył się 25 kwietnia 1818 roku w kościele parafialnym w Sulejowie.  Impreza rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Strachówce  z udziałem pocztu sztandarowego Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce, zaproszonych gości , mieszkańców gminy. Mszę odprawił i gości przywitał proboszcz parafii w Strachówce ks. Mieczysław Jerzak.

 

 

Następnie rozpoczęła się rekonstrukcja szlacheckich zwyczajów ślubnych w wykonaniu gimnazjalistów, którą przygotowała pani Renata Ołdak.  Na stopniach kościoła  zebrani obejrzeli  prośby swata o rękę panny i błogosławieństwo  rodziców, a właściwie dziadków Ludwiki udzielone narzeczonym.  Następnie korowód weselny prowadzony przez jeźdźców z Pułku Ułanów Krechowieckiech z Kobyłki ruszył  mazowiecką równiną do kościoła w Sulejowie. Na przedzie bryczka z parą młodych, za nimi drużbowie i szlachta, goście w wozach konnych i mechanicznych. Korowód dwa razy zatrzymywał się przed weselnymi bramami ustawionymi przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strachówki i Jadwisina.  Para młoda przyjmowała życzenia i „wykupowała” prawo do dalszej drogi drobnymi prezentami.  W  Sulejowie została przywitana przez  starostę powiatu wołomińskiego pana Kazimierza Rakowskiego, a w świątyni przez proboszcza  ks. Józefa Rutkowskiego. Przy śpiewie „Ave Maria” Schuberta w wykonaniu Arnolda Kłymikwa  szlachta weszła do kościoła. Młodzi  złożyli sobie przysięgę. Panie ze Stowarzyszenia Miłośników Sulejowa zaśpiewały dwie bardzo piękne piosenki. Jedna z nich ułożona przez nie specjalnie na tę okazję opowiada historię „Vademecum” i rodziny Sobieskich i Norwidów, która nierozerwalnie połączyła Strachówkę i Sulejów. Zgromadzeni  wysłuchali przepięknego koncertu pana Arnolda Kłymkiwa. Było podniośle,  patriotycznie i wzruszająco w czasie piosenki „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” i utworu  Pietrzaka  „Taki kraj” . Było romantycznie , gdy słuchaliśmy światowych przebojów  o miłości  „Besame mucho”, „Love story”, „Siboney”, „ Całuję Twoją dłoń madame” a na wyjście  Halleluja. Drużbowie wiwatowali na cześć nowożeńców, a druhny obdarowały  pannę młodą  różami. W drodze powrotnej do Strachówki szlachta złożyła kwiaty na płycie nagrobnej księdza Jakuba Dosta, który dwieście lat temu udzielał ślubu Norwidom.  W Strachówce młodzi zostali przywitani chlebem i solą.  Wesele zgodnie ze szlacheckim zwyczajem rozpoczęło się polonezem . Ostatnim akordem rekonstrukcji były oczepiny przy obrzędowej pieśni „Oj, chmielu, chmielu” w wykonaniu pań z KGW w Strachówce.  Druhny zdjęły młodej wianek z mirty i nałożyły koronkowy czepek mężatki.

W  „Vademecum”  wzięli udział  m.in. starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski, przewodniczący rady powiatu wołomińskiego Janusz Wereszczyński, radni powiatowi Andrzej Zbyszyński, Magdalena Suchenek,  prezes LGD „Równiny wołomińskiej” Rafał Rozpara, wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski, sekretarz gminy Krzysztof Jezierski, przewodnicząca rady gminy Strachówka Anna Ołdak,  radni, sołtysi  i zacni goście z całego powiatu i  gminy. Dla nich przygotowaliśmy  także dwie wystawy „O szlacheckich zwyczajach ślubnych” i „Ach, co to był za ślub”. Ta druga była efektem konkursu dla mieszkańców powiatu na starą ślubną fotografię. Zwyciężyło zdjęcie i opis zgłoszone przez  panią  Barbarę Kocikowską-Kopyt  z Radzymina.  Gości e bawili się do wieczora posilając się swojskim jedzeniem przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich z Jadwisina, Równego, Strachówki, Radę Rodziców Zespołu Szkół i członków stowarzyszenia. Z serca Wam za to dziękujemy.  Dziękujemy za pomoc  pracownikom szkoły i nauczycielom , szczególnie Mirce Ufnal, Iwonie Gajdzie, Marioli Orzechowskiej, Ani Fortunie, Emilii Badurek, Sebastianowi Radzio, Basi Janus i Renacie Ołdak.

Dziękujemy  Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi i Wojewodzie Mazowieckiemu Jackowi Kozłowskiemu za honorowy patronat nad „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida”, a panu staroście Kazimierzowi Rakowskiemu za  słowa  pełne uznania  dla pracy Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska  i nasz wkład w „przywracanie pamięci i kulturę nie tylko powiatu, ale całego Mazowsza”