Konferencja "Rzeczpospolita w twórczości Norwida"

Wczoraj odbyło się ostatnie wydarzenie w projekcie „Rzeczpopsolita Norwidowska”, realizowanym przez nasze Stowarzyszenie od marca tego roku. W „Dworze” w Sulejowie, miejscu zaślubin rodziców Cypriana Norwida, odbyła się konferencja poświęcona „Rzeczpospolitej w twórczości Cypriana Norwida”.

Gościliśmy znakomitych prelegentów panią profesor Jadwigę Puzyninę, dr Elżbietę Lijewską, dr Zofię Dambek i dr Tomasza Korpysza. Norwidolodzy przedstawili niezwykle ciekawe referaty „Ojczyzna w myśli Cypriana Norwida”, , „Pieśń społeczna” i „Idea reprezentacji”, „Rzeczpospolita Norwida okiem leksykografa”. Była to pierwsza, tak poważna, naukowa konferencja o twórczości Poety w naszym powiecie. Starosta Konrad Rytel, dziękując naszym gościom i organizatorom tego wydarzenia wyraził nadzieję, że odbędą się kolejne. Po konferencji odbył się koncert muzyki klasycznej przygotowany przez Stowarzyszenie „AXA” z Rysia. Zwieńczeniem całego dnia była uroczysta kolacja.