„Zróbmy coś razem”

Projekt realizowany w ramach PPOW Program Integracji Społacznej
W ramach projektu stowarzyszenie przygotowało:
1. Dwa festyny
·        „Vademecum 2010 – w korowodzie weselnym rodziców C Norwida” imprezę plenerową nawiązującą do historycznych wydarzeń, które miały miejsce na terenie Strachówki.
·        festyn „Kolorowo i bajkowo” – z okazji Dnia Ojca. Matki i Dziecka – zabawy, konkursy, loteria
3. Wrześniowe spotkanie integracyjne – „Pożegnanie lata” - ognisko z kiełbaskami, wspólnym śpiewem, zabawami integracyjnymi dla dzieci i dorosłych.