Konferencja norwidowska

Zapraszamy

 

 

A tu tematy prelekcji naszych gości.

Jadwiga Puzynina, Norwid – jaki i dla kogo?

Tomasz Korpysz, „Człowiek nie tylko jest interesujący, ale i święty – szanowny”. O refleksji antropologicznej Norwida

Magdalena Woźniewska-Działak, Wczesny Norwid i podstawowe doświadczenie polskości

Anna Kozłowska, Cyprian Norwid - Karol Wojtyła. Ślady dialogu poetów