Udostępnij na Facebook
Dzisiaj jest: 14 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Konkurs plastyczny "Portret mojego Dziadka" i "Portret mojej Babci" B

REGULAMIN KONKURSU „PORTRET MOJEGO DZIADKA”, „PORTRET MOJEJ BABCI”

 

1. Organizatorem konkursu: „Portret Mojego Dziadka” i „Portret mojej Babci” jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, określani w dalszej części regulaminu jako Organizator Konkursu.

2. Celem konkursu jest wyłonienie spośród złożonych prac, najciekawszego, najoryginalniejszego portretu przedstawiającego Dziadka i Babcię.

3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (zakres Szkoły Podstawowej) i przedszkolnym. Złożone prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I. Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne;  II. Dzieci klas od 4 do 6; młodzież klas VII –VIII i III gimnazjum

Ponadto w konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci z terenu Gminy Strachówka

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania wszystkich miejsc w danej kategorii wiekowej oraz do przyznania wyróżnień.

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, wyklejanka, collage, rysunek: ołówek, piórko, pastel, węgiel i in.) na brystolu lub kartonie o formacie nie mniejszym niż A3. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą być oprawione.

5. Prace składane do konkursu muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie (bez pomocy osoby dorosłej). Prace te nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych konkursach.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.

7. W konkursie będą oceniane walory wizualne, jak kolorystyka, kompozycja i estetyka wykonania.

8. Wykonane prace należy składać do 16 stycznia 2019 roku wraz z kartą zgłoszeniową (przyklejoną z tyłu pracy, w lewym, dolnym rogu) w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej  w Strachówce. Na karcie zgłoszeniowej należy napisać imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 stycznia 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska  na Facebooku

10. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody, między innymi w postaci albumów, literatury dziecięcej, gier i materiałów plastycznych.

11. Przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć i materiałów multimedialnych powstałych w trakcie trwania konkursu oraz podczas rozdania nagród. Powstałe materiały mogą być użyte do celów informacyjnych oraz promocyjnych w publikacjach tradycyjnych i elektronicznych oraz w serwisach społecznościowych. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.Zrealizowane projekty

Warto przeczytać:

Statystyki

Odsłon : 520009